Struktur Organisasi IKA PIAUD

Ketua: Sumartin, S.Pd

Wakil Ketua: Sefiana Dewi utami, S.Pd

Bendahara 1. Neo Aisyah Yuniar

Bendahara 2. Agus Yuni Syara

Sekertaris 1: Novita Rizki

Sekertaris 2: Dwi Nur Ovivah