Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2019/2020

Tahun Akademik
Semester
Hari : Minggu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-07:00 TBY-101 Skripsi K Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
2 07:00-08:40 TBY-107 Skripsi A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
3 07:00-08:40 TBY-403 Skripsi E DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
4 07:00-08:40 TBY-406 Skripsi J Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
5 08:45-10:25 TBY-107 Skripsi B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
6 08:45-10:25 TBY-403 Skripsi F Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
7 10:30-12:10 TBY-107 Skripsi C Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
8 10:30-12:10 TBY-403 Skripsi G Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
9 10:30-12:10 TBY-406 Magang 3 A Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
10 12:30-14:10 TBY-107 Skripsi D H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
11 12:30-14:10 TBY-403 Skripsi H Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
12 14:15-15:55 TBY-403 Skripsi I Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-107#SEL Orah Raga dan Senam untuk Anak A Yudha Febrianta, S.Pd.Jas.,M.Or.#199111192019031011
(19880201 000000 3 101)
2 07:00-08:40 TBY-403 Kewarganegaraan B Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.
(19620227 199203 1 004)
3 07:00-08:40 TBY-406 Logika A Dr. H. Sumedi, M.Ag.
(19610217 199803 1 001)
4 08:45-10:25 TBY-107#SEL Orah Raga dan Senam untuk Anak B Yudha Febrianta, S.Pd.Jas.,M.Or.#199111192019031011
(19880201 000000 3 101)
5 08:45-10:25 TBY-403 Kewarganegaraan A Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.
(19620227 199203 1 004)
6 08:45-10:25 TBY-406 Logika B Dr. H. Sumedi, M.Ag.
(19610217 199803 1 001)
7 10:30-12:10 TBY-107 Outbond kids* B Yudha Febrianta, S.Pd.Jas.,M.Or.
(19880201 000000 3 101)
8 10:30-12:10 TBY-406#SEL Pembelajaran Seni Tari A Joko Pamungkas, S.Pd., M.Pd.
(19770821 200501 1 001)
9 12:30-14:10 TBY-107#KAM Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini B Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
10 12:30-14:10 TBY-403#KAM Pengembangan Sosial-emosional Anak Usia Dini A Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
11 12:30-14:10 TBY-406#KAM Pembelajaran Seni Tari B Joko Pamungkas, S.Pd., M.Pd.
(19770821 200501 1 001)
12 14:15-15:55 TBY-107#KAM Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini A Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
13 14:15-15:55 TBY-403#KAM Pengembangan Sosial-emosional Anak Usia Dini B Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-107#KAM Pembelajaran Seni Suara dan Musik B Panca Putri Rusdewanti, M.Pd.
(19761231 000000 3 201)
2 07:00-08:40 TBY-403#JUM Qashasul Qur�an A H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
3 07:00-08:40 TBY-406#RAB Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini A DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
4 08:45-10:25 TBY-107#KAM Pembelajaran Seni Suara dan Musik A Panca Putri Rusdewanti, M.Pd.
(19761231 000000 3 201)
5 08:45-10:25 TBY-403#JUM Qashasul Qur�an B H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
6 08:45-10:25 TBY-406#RAB Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini B DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
7 12:30-14:10 TBY-406 Desain Eksterior di RA* A Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
8 14:15-15:55 TBY-107 Outbond kids* A Yudha Febrianta, S.Pd.Jas.,M.Or.
(19880201 000000 3 101)
9 14:15-15:55 TBY-406 Desain Interior di RA* A Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-403 Bahasa Inggris B Yuli Kuswandari, S.Pd., M.Hum.
(19740725 200604 2 008)
2 07:00-08:40 TBY-406 Ilmu Pendidikan A H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
3 08:45-10:25 TBY-403 Bahasa Inggris A Yuli Kuswandari, S.Pd., M.Hum.
(19740725 200604 2 008)
4 08:45-10:25 TBY-406 Ilmu Pendidikan B H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
5 10:30-12:10 TBY-107 Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.#198612022019031008
(19570918 199303 2 002)
6 10:30-12:10 TBY-403 Psikologi Umum A Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
7 10:30-12:10 TBY-406#KAM Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini B Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
8 12:30-14:10 TBY-107 Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini B Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.#198612022019031008
(19570918 199303 2 002)
9 12:30-14:10 TBY-403 Psikologi Umum B Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
10 12:30-14:10 TBY-406#KAM Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini A Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-403 Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini B DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
2 07:00-08:40 TBY-406 Sains dan Matematika untuk Anak Usia Dini A Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
3 08:45-10:25 TBY-403 Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini A DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
4 08:45-10:25 TBY-406 Sains dan Matematika untuk Anak Usia Dini B Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
5 14:15-15:55 TBY-107 Edupreneurship* B Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
6 14:15-15:55 TBY-403 Technopreneurship* A Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.#198806022019031011
(19800131 200801 1 005)
7 16:00-17:40 TBY-107 Edupreneurship* A Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
8 16:00-17:40 TBY-403 Technopreneurship* B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.#198806022019031011
(19800131 200801 1 005)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-107 Statistik Pendidikan A Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
2 07:00-08:40 TBY-406 Metode Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak B Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
3 07:30-09:30 TBY-403 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal B Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
4 08:45-10:25 TBY-406 Metode Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak A Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
5 09:35-11:35 TBY-107 Statistik Pendidikan B Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
6 09:35-11:35 TBY-403 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Rohinah, S.Pd.I., M.A#198004202011012004
(19800420 201101 2 004)
7 13:00-14:40 TBY-403 Pengembangan Profesi B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.#198910072019031006
(19800131 200801 1 005)
8 13:00-14:40 TBY-406 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.#198910072019031006
(19570918 199303 2 002)
9 15:00-16:40 TBY-403 Pengembangan Profesi A Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.#198910072019031006
(19800131 200801 1 005)
10 15:00-16:40 TBY-406 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini B Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.#198910072019031006
(19570918 199303 2 002)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-101 Skripsi I Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
2 07:00-08:40 TBY-107 PPL A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
3 07:00-08:40 TBY-403 PPL E H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
4 07:00-08:40 TBY-406 Skripsi C Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
5 08:45-10:25 TBY-101 Skripsi J Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
6 08:45-10:25 TBY-107 PPL B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
7 08:45-10:25 TBY-403 PPL F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
8 08:45-10:25 TBY-406 Skripsi D Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
9 10:30-12:10 TBY-101 Skripsi H Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
10 10:30-12:10 TBY-107 PPL C Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
11 10:30-12:10 TBY-403 PPL G Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
12 10:30-12:10 TBY-406 Skripsi E H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
13 12:30-14:10 TBY-101 Skripsi G Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
14 12:30-14:10 TBY-107 PPL D Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
15 12:30-14:10 TBY-403 PPL H Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
16 12:30-14:10 TBY-406 Skripsi B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
17 14:15-15:55 TBY-101 Skripsi F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
18 14:15-15:55 TBY-406 Skripsi A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)