Jadwal Kuliah SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2020/2021

Tahun Akademik
Semester
Hari : Minggu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-105 Skripsi A Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
2 07:00-10:25 TBY-101 PLP-KKN Integratif A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
3 07:00-10:25 TBY-107 PLP-KKN Integratif C Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
4 07:00-10:25 TBY-403 PLP-KKN Integratif E H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
5 07:00-10:25 TBY-406 PLP-KKN Integratif G Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
6 07:30-09:30 TBY-201 Skripsi H Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
7 08:40-10:25 TBY-104 Skripsi K Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
8 08:40-10:25 TBY-202 Skripsi J Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
9 08:45-10:25 TBY-106 Skripsi C DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
10 10:30-12:10 TBY-106 Skripsi D H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
11 10:30-12:10 TBY-201 Skripsi I Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
12 10:30-14:10 FSH-101 PLP-KKN Integratif B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
13 10:30-14:10 TBY-107 PLP-KKN Integratif D Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
14 10:30-14:10 TBY-403 PLP-KKN Integratif F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
15 10:30-14:10 TBY-406 PLP-KKN Integratif H Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
16 12:30-14:10 TBY-106 Skripsi B Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
17 14:15-15:55 TBY-105 Skripsi G Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
18 14:15-15:55 TBY-107 Skripsi E Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
19 16:00-17:40 TBY-107 Skripsi F Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-107 Bahasa Inggris untuk Anak-Anak B Yuli Kuswandari, S.Pd., M.Hum.
(19740725 200604 2 008)
2 07:00-08:40 TBY-403 Ulum Al-Hadis B H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
3 07:00-08:40 TBY-406#RAB Pengantar Studi Islam A Dr. H. Sumedi, M.Ag.
(19610217 199803 1 001)
4 08:45-10:25 TBY-107 Bahasa Inggris untuk Anak-Anak A Yuli Kuswandari, S.Pd., M.Hum.
(19740725 200604 2 008)
5 08:45-10:25 TBY-403 Ulum Al-Hadis A H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
6 08:45-10:25 TBY-406#RAB Pengantar Studi Islam B Dr. H. Sumedi, M.Ag.
(19610217 199803 1 001)
7 10:30-12:10 TBY-107#KAM Pengembangan Seni Anak Usia Dini A Panca Putri Rusdewanti, M.Pd.
(19761231 000000 3 201)
8 10:30-12:10 TBY-403#SEL Sumber dan Media Pembelajaran Anak Usia Dini B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.#198910072019031006
(19800131 200801 1 005)
9 10:30-12:10 TBY-406#KAM Pengembangan Fisik-Motorik Anak Usia Dini A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.#199111192019031011
(19570918 199303 2 002)
10 12:30-14:10 TBY-107#KAM Pengembangan Seni Anak Usia Dini B Panca Putri Rusdewanti, M.Pd.
(19761231 000000 3 201)
11 12:30-14:10 TBY-403#SEL Sumber dan Media Pembelajaran Anak Usia Dini A Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.#198910072019031006
(19800131 200801 1 005)
12 12:30-14:10 TBY-406#KAM Pengembangan Fisik-Motorik Anak Usia Dini B Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.#199111192019031011
(19570918 199303 2 002)
13 14:15-15:55 TBY-107#KAM Pembelajaran Seni Rupa B Dr. Drs. Ichsan, M.Pd#199112022019032025
(19630226 199203 1 003)
14 14:15-15:55 TBY-403#KAM Kewirausahaan A Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
15 14:15-15:55 TBY-406 Al-Qur'an/Al-Hadits A H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
16 16:00-17:40 TBY-107#KAM Pembelajaran Seni Rupa A Jatmiko Wicaksono, M.Sn.
(19830606 000000 1 301)
17 16:00-17:40 TBY-107#KAM Pembelajaran Seni Rupa A Jatmiko Wicaksono, M.Sn.
(19830606 000000 1 301)
18 16:00-17:40 TBY-403#KAM Kewirausahaan B Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-107#RAB Metodologi Penelitian Pendidikan B Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
2 07:00-08:40 TBY-403#KAM Pengembangan Nilai-nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini A DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
3 07:00-08:40 TBY-406 Kesehatan dan Gizi Anak* B Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
4 08:45-10:25 TBY-101#RAB Metodologi Penelitian Pendidikan A Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
5 08:45-10:25 TBY-403#KAM Pengembangan Nilai-nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini B DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
6 08:45-10:25 TBY-406 Kesehatan dan Gizi Anak A Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
7 08:45-10:25 TBY-406 Kesehatan dan Gizi Anak* A Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
8 10:30-12:10 TBY-403 Sosio-antropologi Pendidikan Anak Usia Dini * A Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
9 10:30-12:10 TBY-406#RAB Seni Bercerita B Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
10 12:30-14:10 TBY-403 Sosio-antropologi Pendidikan Anak Usia Dini * B Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
11 12:30-14:10 TBY-406#RAB Seni Bercerita A Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
12 14:15-15:55 TBY-107 PPL B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
13 14:15-15:55 TBY-403 PPL C Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
14 14:15-15:55 TBY-406 PPL E Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
15 14:15-15:55 TBY-406 Tauhid A H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-403 Islam dan Sains A H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
2 08:45-10:25 TBY-403 Islam dan Sains B H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
3 10:30-12:10 TBY-107 Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus A Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
4 10:30-12:10 TBY-403 Psikologi Pendidikan B Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
5 12:30-14:10 TBY-107 Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus B Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
6 12:30-14:10 TBY-403 Psikologi Pendidikan A Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
7 14:15-15:55 TBY-107 PPL G Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
8 14:15-15:55 TBY-403 Manajemen Pendidikan RA B Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
9 14:15-15:55 TBY-406 Kajian Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini A Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
10 16:00-17:40 TBY-403 Manajemen Pendidikan RA A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
11 16:00-17:40 TBY-406 Kajian Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-107 Perkembangan Anak Usia Dini A Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
2 07:00-08:40 TBY-406 PPL H H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
3 08:45-10:25 TBY-107 Perkembangan Anak Usia Dini B Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
4 10:30-12:10 TBY-107#JUM Perkembangan Moral dan Agama Anak B Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
5 10:30-12:10 TBY-403#JUM Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
6 12:30-14:10 TBY-107#JUM Perkembangan Moral dan Agama Anak A Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
7 12:30-14:10 TBY-403#JUM Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini B Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-107 Psikologi Komunikasi* A DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
2 07:00-08:40 TBY-403 Pancasila A Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.
(19620227 199203 1 004)
3 07:00-08:40 TBY-406 Ulum Al-Qur'an B H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
4 08:45-10:25 TBY-107 Psikologi Komunikasi* B DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
5 08:45-10:25 TBY-403 Pancasila B Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.
(19620227 199203 1 004)
6 08:45-10:25 TBY-406 Ulum Al-Qur'an A H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
7 09:40-11:20 TBY-102 Bahasa Arab untuk Anak-Anak A Drs. Mujahid, M.Ag
(19670414 199403 1 002)
8 10:30-12:10 TBY-107 PPL A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
9 10:30-12:10 TBY-403 PPL D Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
10 10:30-12:10 TBY-406 PPL F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
11 16:00-17:40 TBY-107 Bahasa Arab untuk Anak-Anak B Dr. Nur Saidah, S. Ag., M. Ag
(19750211 200501 2 002)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-101 Kuliah Kerja Nyata A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
2 07:00-08:40 TBY-107 Kuliah Kerja Nyata E H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
3 08:45-10:20 TBY-109 Skripsi I Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
4 08:45-10:25 TBY-101 Kuliah Kerja Nyata B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
5 08:45-10:25 TBY-107 Kuliah Kerja Nyata F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
6 08:45-10:25 TBY-108 Skripsi A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
7 08:45-10:25 TBY-110 Skripsi E H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
8 10:25-12:10 TBY-109 Skripsi H Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
9 10:30-12:10 TBY-101 Kuliah Kerja Nyata C Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
10 10:30-12:10 TBY-107 Kuliah Kerja Nyata G Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
11 10:30-12:10 TBY-108 Skripsi B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
12 10:30-12:10 TBY-110 Skripsi F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
13 12:30-14:10 TBY-101 Kuliah Kerja Nyata D Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
14 12:30-14:10 TBY-107 Kuliah Kerja Nyata H Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
15 12:30-14:10 TBY-108 Skripsi C Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
16 12:30-14:10 TBY-110 Skripsi J Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
17 14:15-15:55 TBY-108 Skripsi D Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
18 14:15-15:55 TBY-110 Skripsi G Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)