Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Kurikulum PGRA 2013
Muatan Mata Kuliah -
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL UMUM
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
9. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP E H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
17. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
18. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
19. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
20. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
21. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
22. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
23. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
24. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
25. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
26. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
27. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
28. 2017/2018 SEMESTER GENAP A H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
29. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
30. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
31. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
32. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
33. 2017/2018 SEMESTER GENAP F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
34. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
35. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
36. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
37. 2017/2018 SEMESTER GENAP J Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
38. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
39. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
40. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
41. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
42. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
43. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
44. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
45. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
46. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
47. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
48. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
49. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
50. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
51. 2018/2019 SEMESTER GENAP D H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
52. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
53. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
54. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
55. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
56. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
57. 2018/2019 SEMESTER GENAP J DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
58. 2018/2019 SEMESTER GENAP K Dr. Kardimin, M. Hum
(19680504 199703 1 003)
59. 2018/2019 SEMESTER GENAP L Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
60. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
61. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
62. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
63. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
64. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
65. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
66. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
67. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
68. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
69. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
70. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
71. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
72. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
73. 2019/2020 SEMESTER GENAP D H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
74. 2019/2020 SEMESTER GENAP E DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
75. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
76. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
77. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
78. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
79. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
80. 2019/2020 SEMESTER GENAP K Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
81. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
82. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
83. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
84. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
85. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
86. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
87. 2020/2021 SEMESTER GANJIL G Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
88. 2020/2021 SEMESTER GANJIL H Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
89. 2020/2021 SEMESTER GANJIL I Dr. Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
90. 2020/2021 SEMESTER GANJIL J Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
91. 2020/2021 SEMESTER GANJIL K Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)